På Skärgårdskontoret har vi samlat flera kompetenser under ett och samma tak. Här får du hjälp med allt från helhetslösningar till enstaka tjänster ur vår palett – grafisk form, webb, administration och redovisning.

Vi tycker att det är viktigt med en långsiktig och personlig relation med våra kunder och vi vet av erfarenhet att det är ömsesidigt. För det första blir vårt samarbete smidigare och effektivare ju mer och längre vi känner varandra. För det andra är det förstås en stor fördel för dig om och när du vill utöka ditt samarbete med oss och utnyttja fler av våra tjänster.