GDPR, General Data Protection

Nya lagen
Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning i kraft. Dataskyddsförordningen kommer att gälla som lag i Sverige. Vi på Skärgårdskontoret Ljusterö AB har därför sett över våra rutiner och system, allt för att du som kund skall känna dig trygg med hur vi hanterar dina uppgifter. Vi följer både bokföringslagen och annan lagstiftning samt GDPRs rekommendationer gällande hantering av personuppgifter i form av säkra system, ständig uppdatering av våra register, ändrade rutiner samt nya avtal mellan oss på Skärgårdskontoret Ljusterö AB och dig som kund.

Den nya lagen ställer högre krav på oss som företag, vilket vi självklart ser positivt på, det innebär dock ingen märkbar skillnad för dig som är kund. Vi värnar redan om din personliga integritet och anser att det är viktigt att vi fortsätter hålla en hög skyddsnivå för dina personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde
Skärgårdskontoret Ljusterö AB behandlar personuppgifter för våra kunders räkning. Vårt berättigade intresse av att behandla dessa personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att kunna utföra våra tjänster. Vi biträder våra kunder med att utföra hantering av löner, redovisning och övrig ekonomisk konsultation. Vi är därmed personuppgiftsbiträde åt våra kunder. Våra kunder är personuppgiftsansvariga. Därför kommer vi att sucessivt upprättat nya avtal mellan Skärgårdskontoret Ljusterö AB och våra befintliga kunder. För alla nya kunder upprättar vi, avtal med de nya villkoren samt personuppgiftsbiträdesavtal.

Underbiträde
Skärgårdskontoret Ljusterö AB anlitar underbiträden vilka är delaktiga i behandlingen av personuppgifter samt leverantörer som för vår räkning lagrar datainformation.
Följande underbiträden anlitas av Skärgårdskontoret Ljusterö AB:
Visma SPCS AB
Fortnox AB
Real AB
FS Data AB
Office Network AB
Microsoft
Nilings AB
CMJ Redovisning AB
AHA Redovisning
Estelle Konsult AB
Lena Malm Crossmedia Design

Kategorier av personuppgifter
De personuppgifter som Skärgårdskontoret Ljusterö AB kommer att behandla är av följande slag:
• Kontaktuppgifter som t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadresser
• Uppgifter om anställning som t.ex. anställningsnummer, avdelningstillhörighet, befattning och anställningstid
• Uppgifter om hälsa och frånvaro, t.ex. läkarintyg och uppgifter om sjukfrånvaro, tjänstledighet eller föräldraledighet
• Uppgift om medlemskap i Svenska kyrkan (kyrkoskatt)
• Personnummer/samordningsnummer och uppgifter om ekonomiska förhållanden som t.ex. bankkontouppgifter
• Uppgifter om lön och andra förmåner,
• Försäkringsuppgifter, fordonsuppgifter,
• Bankkontonummer och löneuppgifter (lönelistor)

Föreningar/bostadsräddsföreningar/samfälligheter
Vi behandlar uppgifter så som lägenhetsförteckningar, kundregister samt pantsättningsregister i
enlighet med GDPRs anvisningar om att ständigt uppdatera samtliga register och radera data som ej längre är aktuellt.

Läs mer om GDPR på Datainspektionens hemsida
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/