Så kom Skärgårdskontoret Ljusterö AB till
Förvaltnings AB Ljusterö Torg, som äger Ljusterö Torg med byggnader och lokaler, ville utöka byggnadsbeståndet med ett kontorshus där det skulle finnas en stor lokal att hyra ut. Det kvinnliga nätverket på Ljusterö – Åda – fick frågan om de ville starta ett företag med distansarbetsplatser. 16 av Ådas medlemmar, som alla blev mycket intresserade av idén, skapade en arbetsgrupp och i april 1997 bildades Skärgårdskontoret Ljusterö AB.

Aktieägarna hade olika mål och förutsättningar. En del ville arbeta på ön och slippa pendla, några ville skapa sig en ny framtid, andra ville stödja idén genom att köpa aktier, någon såg det som en långsiktig investering.

I november 1997 stod de nya lokalerna klara och vi flyttade in. Den offentliga invigningen hölls den 1 december. Kommunalrådet och Glesbygdsverkets generaldirektör Marianne Stålberg klippte bandet. Samtidigt firade Ljusterö Torg 5 år.

I november 1999 fick vårt kontor bredband. Vi var bland de första i skärgården.

2010 flyttade vi till en annan lokal, men fortfarande är vi kvar på Ljusterö torg.

Skryt – Länets Entreprenör
1999 utsåg Företagareförbundet Skärgårdskontoret Ljusterö AB till Länets Entreprenör. Motiveringen löd: Företagsskapande, arbetsgivande, löne- och tillväxtproducent.