Det är mycket som ryms under administration. Bokningar, rapporthantering, kundkontakter, projektsamordning, projektadministration, kursadministration, registerhantering, databaser, utskick, kopiering, faxning… och mycket mer.
Om du tänker efter har du säkert något ”måste” som du gärna slipper och dessutom kan tjäna pengar på, genom att lägga det på oss. Kort sagt; vi tar hand om ditt företags administration.